Public relations jako ovlivňování mínění

Kniha ojedinělá šíří zpracování tématu poskytuje komplexnější pohled na problematiku oboru public relations (PR) – nedefinuje a nevnímá PR pouze jako součást podnikového marketingu nebo tzv. "vztahy s veřejností", ale i jako dovednost ovlivňování mínění a vytváření souhlasu. Tato dovednost se uplatňuje v mnoha sférách společenského života, zejména v politice, obchodu nebo vzdělávání, a zahrnuje mnohé kulturní, především masmediální výstupy: film, zpravodajství, publicistiku, reklamu i propagandu v jejím tradičním pojetí, tzn. jako manipulaci médii za účelem získání společenské kontroly. Širší východisko v pojetí předmětu PR i kritický pohled na některé zavedené praktiky, zejména agenturního PR, osloví každého, kdo je otevřen novým poznatkům, pohledům a kritickým přístupům. Kniha je inspirací k vlastnímu hledání komunikačních východisek tam, kde šablonovitá řešení podle dostupných manuálů a doporučení externích PR specialistů přináší jen relativní výsledky. Publikace je určena každému, kdo je z podstaty své profese nebo zájmu nucen efektivně komunikovat s veřejností nebo dalšími cílovými skupinami, a to zejména prostřednictvím masmédií. Jedná se především o pracovníky v podnikovém marketingu, reklamě a public relations, stejně jako politiky, pedagogy a studenty komunikačních a mediálních studií.

 • Nakladatel:
  Grada
 • ISBN:
  978-80-247-2678-6, EAN:
  9788024726786
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 200 stran, 16,5 × 24 cm, česky
 • Rozměry: 16,5 × 24 cm
 • Rok vydání:
  2009 (2. vydání)

Cena v obchodě: 252