Krišna Avatár

Nesmrtelné příběhy z dávné Indie pro děti od pěti do devadesáti pěti.
Sanskirt, původní jazyk Indů, ze kterého mimochodem vzešly i jazyky mnoha evropských národů včetně češtiny, označuje slovem ‘avatár’ pravidelné inkarnace Višnua, které sestupují ze světa věčnosti do světa dočasnosti, aby ochránily nevinné a bohabojné, a potrestaly ničemy.
Dobrodružství avatára Krišny, původního Višnua, a jeho bratra Balaráma, jak je popisuje indický epos Šrímad Bhágavatam, zná v Indii každý. Nenapodobitelné zábavy avatára Krišny jako pasáčka z Vrindavánu a dobrodružství avatára Krišny jako krále Dváraky jsou v Indii velmi oblíbená a populární témata.

 • Nakladatel:
  Nama Production Prague
 • EAN:
  8594169489506
 • Interpret: Lábus, Jiří; Kubečka, Ivo
 • Popis: 2× CD MP3, délka 6h 54min, česky
 • Rok vydání:
  2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 191