Husitské století

Pohled na husitství se často měnil. Po dlouhá desetiletí bylo jednostranně vyzdvihováno, po roce 1989 naopak v širším povědomí převážilo pojetí zdůrazňující kulturní škody a náboženský fanatismus.
Intelektuální přínos husitských myslitelů, převratné změny ve společnosti a inovace v oblasti písemnictví či hudby jako by upadly v zapomnění. Odborné bádání přitom právě v posledních pětadvaceti letech přineslo nové poznatky a interpretace ukazující provázanost českých dějin 15. století s vývojem v soudobé Evropě, ale také unikátní impulzy, kterými se husitství vymyká své době.
Kniha Husitské století shrnuje výsledky tohoto výzkumu a podává ve čtyřech oddílech vyvážený obraz této epochy, nezávislý na ideologických předsudcích. Mezi historický nástin revoluční doby a pokompaktátního období jsou vklíněny oddíly věnované sociálním dějinám a mocenské konstelaci v zemích České koruny i kulturnímu a duchovnímu vývoji.
Kniha vychází ve spolupráci s Centrem medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR.

 • Nakladatel:
  NLN – Nakladatelství Lidové noviny
 • ISBN:
  978-80-7422-277-1, EAN:
  9788074222771
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 900 stran, 21 × 27,6 cm, česky
 • Rozměry: 21 × 27,6 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 593