Dějiny a současnost 4/2016

Ideální panovník?
Dvě tváře Karla IV.
Editor tématu: Robert Novotný
Karel IV. a ideál panovnické moci
Robert ANTONÍN
Mladík vyvolený Bohem k úspěchu
Karel Lucemburský v Itálii
Lenka BOBKOVÁ
„Bůh Tě vyzdvihl nad ostatní, a proto musíš být moudřejší než oni“
Obraz Karla IV. jako mudrce na trůně
Václav ŽŮREK
Proroctví, sny a zázraky
Reprezentace Karlovy vyvolenosti ke vládě
Pavlína CERMANOVÁ
Zvláááštní vydání!Kameloti jako zvěstovatelé nového světa
Jana DORČÁKOVÁ
„Nepřipustíme, aby nedostavěný most zdržel přijíždějící vlak!“
Postoj mládeže k přírodě během budování mládežnických železničních tratí v Československu a Jugoslávii (1946–1949)
Milan SOVILJ
Minotaurus ve svém labyrintu
Umberto Eco (1932–2016) Pavlína RYCHTEROVÁ

  • Nakladatel:
    NLN – Nakladatelství Lidové noviny
  • Popis: 1× kniha, sešitová, 50 stran, 21 × 27 cm, česky
  • Rozměry: 21 × 27 cm
  • Rok vydání:
    2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 62