Experimentální hypnóza

Monografie přináší shrnutí současných poznatků o hypnóze na základě vědeckého výzkumu hypnotických jevů v laboratorních podmínkách. Zabývá se zvláštnostmi hypnotického stavu a individuálními schopnostmi jedinců se do něj pohroužit. Charakterizuje projevy hypnózy různé hloubky a uvádí výzkumy jejího vlivu na různé psychické i fyziologické procesy, mj. na motoriku, vnímání, myšlení, city, bolest a paměť. Uvádí ukázky vsugerovaného zapo-menutí událostí během hypnózy i neuvědomovaného jednání na základě posthypnotické sugesce. Autor se opírá o důkladné zpracování světové literatury, o výsledky pokusů amerických i evropských vědců i o své vlastní experi-menty a zkušenosti z kroměřížských výcvikových kurzů hypnózy pro lékaře a klinické psychology. Publikace za-ujme nejen odborníky, lékaře-psychiatry a psychology, ale i laiky, kteří se chtějí něco dozvědět o dosud neprobáda-ných hlubinách lidské psychiky.

 • Nakladatel:
  Grada
 • ISBN:
  978-80-247-3628-0, EAN:
  9788024736280
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 368 stran, 16,6 × 23,7 cm, česky
 • Rozměry: 16,6 × 23,7 cm
 • Rok vydání:
  2011 (3. rozšířené vydání)

Cena v obchodě: 458