Základy klinické rehabilitace

Moderní učebnice Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem. Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé kapitoly svým rozsahem potřebné znalosti studujících medicíny, ale jsou potřebné pro základní vzdělání fyzioterapeutů. Kniha se opírá o obsáhlou monografii Rehabilitace v klinické praxi Pavla Koláře et al., jejíž šíře, dosah i forma není pro studující ještě přístupná a vhodná jako první kontakt s tak složitým oborem.
Obsah: Obecná část / Úvod Léčebná rehabilitace
Základní diagnostické postupy
Nervosvalové funkce a jejich klinické vyšetření
Neuromotorický vývoj v raném období života
Funkční a neurologická symptomatologie
Vyšetření svalového tonu Vyšetření senzitivních funkcí Vyšetření reflexů a mimovolních pohybů Vyšetření svalové síly Neurologická syndromologie
Kineziologie a klinické vyšetření kloubního systému
Testování závažnosti motorického postižení a omezení aktivit každodenního života Obecné fyzioterapeutické postupy
Respirační fyzioterapie Dynamická neuromuskulární stabilizace Vybrané fyzioterapeutické koncepty
Fyzikální terapie
Balneologie Ergoterapie
Speciální část / Léčebná rehabilitace u vybraných neurologických onemocnění
Léčebná rehabilitace u vybraných ortopedických nálezů a po úrazech
Léčebná rehabilitace u vybraných interních onemocnění

 • Nakladatel:
  Galén
 • ISBN:
  978-80-7492-219-0, EAN:
  9788074922190
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 168 stran, 19,5 × 28 cm, česky
 • Rozměry: 19,5 × 28 cm
 • Rok vydání:
  2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 268