Reflexe č.48

Z obsahu
Studie:
Václav Němec, Problém ontologické diference jsoucna a bytí u Boëthia
Jakub Varga, Walter Burley o supozici termínů
Pavel Sladký, Jan Patočka od subjektivismu Věčnosti a dějinnosti k filosofii asubjektivní Ideje v Negativním platonismu
Jakub Čapek, Fenomenologie života. K nejnovějším úvahám Renauda Barbarase

Texty:
Jiří Pechar, Renaud Barbaras a Maurice Merleau-Ponty
Renaud Barbaras, Život zjevování. Fenomenologie, kosmologie, metafyzika

Diskuse:
Stanislav Sousedík, O celcích, jejichž každý prvek je nahodilý
Petr Dvořák, Kosmologický důkaz a nahodilost celku nahodilých jsoucen
Stanislav Sousedík, Autorova rekapitulace

Polemika:
Kamila Pacovská, Bankéř Bulstrode a problém zodpovědnosti a sebeklamu. Odpověď na kritiku Petra Adámka

Recenze:
Ladislav Kvasz, Zrod vedy ako lingvistická udalosť (Š. Holub)
Petr Urban, Raný Husserl a filosofie jazyka (J. Trnka)
Kristína Bosáková, Gadamer a grécka filozofia (M. Mičaninová)
Petr Kužel, Filosofie Louise Althussera (J. Maršálek)

Zprávy:
Za Alešem Havlíčkem (J. Jinek)

  • Nakladatel:
    Oikoymenh
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 200 stran, 13 × 20,3 cm, česky
  • Rozměry: 13 × 20,3 cm
  • Rok vydání:
    2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 115