Slovo a smysl 11-12 / Word and Sense

Slovo a smysl / Word and Sense, časopis pro mezioborová bohemistická studia. Periodikum usiluje vytvořit prostor pro vědeckou diskusi a konfrontaci různých teoretických koncepcí a metodologických pozic se stálým zřetelem k literárněvědnému bohemistickému kontextu. Spolu s důrazem na publikaci pramenného materiálu, překladů původní české beletrie a světové literární teorie se snaží být pomocníkem při univerzitní výuce české literatury a literární teorie, a to nejenom v rámci českých univerzit, ale zvláště vzhledem k potřebám zahraničních bohemistických univerzitních pracovišť.
OBSAH
Studie
Tomáš Hříbek: Darwin’s Writers
Jan Havlíček: Evoluce a utopie
Kateřina Svatoňová: Existence v čtyřdimenzionalitě
Kalevi Kull: Biosémiotika (s úvodem Libuše Heczkové)
Skici
Dáša Beracková: „Zapletenie do sveta“ jako korektúra narcizmu moderny: Netečný divák Richarda Weinera
Hanna Marciniaková: „Svět se stává stále menším…“ Melancholický pohled v díle Jindřicha Štyrského
Petr Mareš: Výzkumy vícejazyčnosti v literatuře (Zahraniční knihy a domácí studie)
Retrospektivy
Oleg Heczko – Libuše Heczková: Symfonie a melancholie. Poznámky k esejům Smutek vzdělanců a Hledaní ztraceného kosmu
Albína Dratvová: Smutek vzdělanců
Kateřina Svatoňová: Svetozár Nevole
Svetozar Nevole: O náhlém znovuprožití života „jako ve filmu“ při nebezpečí smrti a o jevech podobných
Otázka pro…
Mieke Bal: Working with Concepts
Kritické rozhledy
Irena Kraitlová: Souputníci… Rozhovor se Zdeňkem Pešatem
Andrea Venturini: Umění riskovat. Rozhovor s Milanem Jankovičem
Vratislav Doubek – Lucie Kostrbová: Česko-německé přátelství na hraně dvou světů
Michal Topor: Vídeňská revue Die Zeit a hledání (středo)evropských moderen
Dáša Beracková: Na križovatkách moderny
Ondřej Klimeš: Splétání a převíjení. Hra materiálu s obrazy melancholické moderny v knize Petra Málka
Gertrude Zand: Egon Bondy redivivus?
Prohlášení redakční rady Lexikonu české literatury
Translations_Překlady
Petr Přikryl: Odo Marquard
Odo Marquard: K některým souvislostem mezi estetikou a terapeutikou ve filozofii 19. století
Lucie Peisertová: A Brief Introduction to František Gellner
František Gellner: Poems

  • Nakladatel:
    Filozofická fakulta UK v Praze
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 306 stran, 14,5 × 20 cm, česky, anglicky
  • Rozměry: 14,5 × 20 cm
  • Rok vydání:
    2010 (1. vydání)

Cena v obchodě: 152