Občanské právo pro každého

Čtivě, srozumitelně a mnohdy i vtipně seznamuje tato kniha čtenáře s novým českým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, které nabydou účinnosti 1. ledna 2014 a s nimiž bude každý občan denně přicházet do kontaktu. Autoři, vesměs tvůrci nové právní úpravy, vysvětlují její principy a zásady a ukazují i významné inspirační zdroje v právní úpravě před rokem 1948 a v úpravách jiných států, kde právní vývoj nepoznamenaly levicové diktatury.

Důraz je kladen na základní ideje nového soukromého práva, jako jsou hranice svobody soukromé vůle, zásada poctivosti a dobré víry a především vůdčí myšlenka, že právo je tu kvůli lidem a že „lidé si dokážou soukromé záležitosti uspořádat sami podle svých zájmů a potřeb a zpravidla rozumněji, než jim to dokáže nadirigovat stát, a že je věcí jejich osobní iniciativy, jak se svým soukromím naloží".

Velký prostor je v knize věnován porovnání rozdílů mezi starým a novým občanským zákoníkem, zejména v oblastech vlastnického práva, rodinného práva, dědického práva, části obchodního práva, práva neziskového sektoru, spolkového práva, v oblasti vlastnictví nemovitostí, nájemních vztahů, stavebního práva atd.

Kniha obohatí nejen laiky, ale i právníky a studenty práv, kteří budou nové občanské právo vykládat a aplikovat.

 • Nakladatel:
  Wolters Kluwer
 • ISBN:
  978-80-7478-013-4, EAN:
  9788074780134
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 316 stran, 15,5 × 23,1 cm, česky
 • Rozměry: 15,5 × 23,1 cm
 • Rok vydání:
  2013 (1. vydání)

Cena v obchodě: 293