Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita

Sexuální chování je ve všech existujících a známých kulturách podřizováno určitým mravním a právním normám.
Mravnostní trestné činy vzhledem k jejich charakteru, ale zejména vzhledem k jejich dopadům na svobodu a lidskou důstojnost, patří k nejzávažnějším trestným činům. Jejich odhalování a objasňování je však velmi obtížné.
Publikace zkušených autorů soustředila dostupné informace o mravnostní trestné činnosti, vymezuje základní kategorie v této oblasti (pornografie a dětská pornografie, sexuální násilí, prostituce aj.), rozebírá jejich právní aspekty a stanovuje základní praktické postupy orgánů činných v trestním řízení při jejím odhalování a vyšetřování. Velká pozornost je věnována i psychologické analýze sexuálních deviací v kriminologickém kontextu.

 • Nakladatel:
  Portál
 • ISBN:
  80-7178-739-6, EAN:
  9788071787396
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 216 stran, česky
 • Rok vydání:
  2004

Cena v obchodě: 608