Infekční lékařství

Několikasetstránková publikace sestává z pěti hlavních oddílů. V prvním jsou krátce zopakovány základní pojmy a souvislosti z příbuzných oborů – epidemiologie, klinické mikrobiologie a infekční imunologie. Druhý oddíl je věnován antiinfekční terapii. Třetí oddíl je nejobsáhlejší – podává charakteristiku jednotlivých mikroorganismů a nemocí, které vyvolávají. K popisu nemocí jsou připojeny i principy etiologické diagnostiky a kauzální léčby. Čtvrtý oddíl více odpovídá klinickým potřebám. Infekční nemoci jsou zde členěny podle orgánů a systémů. Jednotlivé kapitoly se zabývají klinickou syndromologií, podmínkami vzniku nemoci ze strany makroorganismu, diferenciální diagnostikou a zásadami komplexní terapie. Pátý oddíl pojednává o infekčních nemocech ve zvláštních situacích.
Autorský kolektiv tvoří 27 předních odborníků v oblasti infekčního lékařství. Kniha naplňuje požadavky na základní sumu znalostí pro pregraduální či postgraduální studium, zároveň však obsahuje i mnoho praktických postřehů a návodů, které ocení nejen infektologové, ale i lékaři pracující v jiných oborech.

 • Nakladatel:
  Galén
 • ISBN:
  978-80-7262-644-1, EAN:
  9788072626441
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 651 stran, 19,5 × 28 cm, česky
 • Rozměry: 19,5 × 28 cm
 • Rok vydání:
  2009 (1. vydání)

Cena v obchodě: 324