Zrození umělkyně z pěny limonády

Při formování českého moderního umění hrály vztahy mezi pohlavími a sexuální odlišnost významnou, byť do nedávné doby přehlíženou úlohu. Debaty o sexualitě, ženské otázce a starých i moderních podobách femininity a maskulinity, které se v českém prostředí stejně jako jinde v Evropě začaly rozvíjet již v šedesátých letech 19. století a kulminovaly po fin de siecle, se výrazně propsaly nejen do umění, ale rovněž do jeho recepce a interpretace. Množství textů věnujících se otázkám pohlaví a umění, které byly publikovány v českém prostředí v době zrodu a formování modernismu, je i z dnešního pohledu ohromující.
Tato kniha zachycuje jen část z nich, avšak i z nich je patrné, že dobový umělecký a umělecko-kritický diskurz byl silně genderově podmíněn. Kniha nastiňuje zdroje populárních názorů na pohlavní podmíněnost umění, zasazuje je do kontextu vývoje na dobové výtvarné scéně a v neposlední řadě vyzdvihuje význam myšlenek některých málo známých píšících ženských osobností.
Grafickou podobu knihy navrhla Barbora Toman Tylová.

 • Nakladatel:
  UMPRUM
 • ISBN:
  978-80-86863-64-1, EAN:
  9788086863641
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 166 stran, 17,5 × 21,5 cm, česky
 • Rozměry: 17,5 × 21,5 cm
 • Rok vydání:
  2013 (1. vydání)

Cena v obchodě: 216