Slovanství a věda v 19. a 20. století

Sborník přispívá k dějinám české slavistiky a především vědeckým kontaktům v rámci slovanských zemí. Celkem devět příspěvků vzniklo mj. díky dlouholeté spolupráci mezi Archivem AV ČR a nynějším Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Tři se zabývají polskou problematikou – historikem Feliksem Koneczným (P. Biliński); filosofem Władysław Mieczysław Kozłowským (M. Ďurčanský); periodikem Ruch Słowiański o ukrajinských aspiracích (S. Grudzień). Jedna mapuje vazby ukrajinsko-české (P. Kodera). Dva články se věnují oblasti Lužických Srbů (J. Chodějovský, V. Hankovec). Jeden sleduje spolupráci (G. Novotný), další postoje Josefa Velenovského ke slovanské vzájemnosti (M. Franc). Jako poslední je zařazena edice dopisů Baudouina de Courtenay a Adolfa Černého (M. Ďurčanský – T. Skrzyński). Články jsou opatřeny anglickým resumé.

 • Nakladatel:
  Archiv Akademie věd ČR
 • ISBN:
  80-86404-14-5, EAN:
  9788086404141
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 288 stran, 14 × 20 cm, česky
 • Rozměry: 14 × 20 cm
 • Rok vydání:
  2005 (1. vydání)

Cena v obchodě: 405