Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc

Pronikavý rozbor velikonočních obřadů zaměřený na zasvěcení do tajemstvíVzkříšení jakožto spásy světa jeho znovustvořením: "Spása duše souvisí snápravou, přerodem lidské "přirozenosti". Uvidíme, že o "přírodu" a"přirozenost" v těchto obřadech jde především. V mysterijní zkušenostisplývá přirozenost duše s přirozeností veškerenstva a spása vlastní sespásou světa. Obé se setkává v ‚srdci přirozenosti‘, které – tak jakoNoemova Archa či Archa Úmluvy – zachraňuje, uchovává a chrání kosmickýřád stvoření, zatímco svět sám dochází své obnovy skrze tajemný průchodnestvořenem, otevřený Kristovým Zmrtvýchvstáním. Událostí Vzkříšenípovstává svět ze svého nebytí – tak jako fénix z vlastního popele."

  • Nakladatel:
    Malvern
  • Popis: 1× kniha, sešitová, 52 stran, 14 × 20 cm, česky
  • Rozměry: 14 × 20 cm
  • Rok vydání:
    2009 (1. vydání)

Cena v obchodě: 288