Myšlení a pohyb

V knize Myšlení a pohyb shromáždil Bergson své nejcennější statě a přednášky z let 1903 až 1920 a sám je doplnil rozsáhlým úvodem, který lze považovat za syntetický výklad základních myšlenek jeho filosofie. Celý soubor vyšel poprvé v Paříži roku 1934 a je poslední knihou autora, jenž ve své závěti výslovně zakázal veškerou posmrtnou publikaci jiných článků a rukopisů než těch, které za svého života sám uveřejnil v knižní podobě.
Bergson v tomto díle završuje svůj ambiciózní plán na proměnu metody filosofického uvažování, na nějž vztahuje v prvé řadě požadavek přesnosti. „Nic dosud nechybělo filosofii tolik jako přesnost“, říká v úvodu své knihy. Nejedná se však o přesnost matematickou, nýbrž o co nejvěrnější zachycení plynoucího a proměnlivého trvání skutečnosti. Z tohoto stanoviska Bergson kritizuje prázdnou formálnost filosofických systémů, které přehlížejí tu nejzákladnější lidskou zkušenost, totiž vnitřní prožívání času.Myšlení a pohyb je proto nepostradatelnou knihu pro všechny, kteří chtějí proniknout k samému jádru inspirace literárního modernismu, který se v Bergsonových šlépějích pokouší o zachycení proudu vědomí v jeho složitosti a mnohotvárnosti.

 • Nakladatel:
  Mladá fronta
 • ISBN:
  80-204-1014-7, EAN:
  9788020410146
 • Originál:
  La pensée et le mouvant
 • Překlad: Hrdlička, Josef, Čapek, Jakub, Fulka, Josef, Chudý, Tomáš
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 288 stran, 11 × 17,5 cm, česky
 • Rozměry: 11 × 17,5 cm
 • Rok vydání:
  2003

Cena v obchodě: 98