Dějiny – teorie – kritika 2/2004

Masarykův ústav AV ČR ve spolupráci s Výzkumným centrem pro dějiny vědy, společným pracovištěm Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze vydává druhé číslo časopisu Dějiny – Teorie – Kritika. Časopis je zaměřen na teoretické otázky historiografie, metodologii a její inovace, s důrazem na polemičnost a kritičnost. První číslo nového periodika, v jehož čele jsou redaktoři Martin Nodl a Ivan Šedivý, vyšlo v srpnu 2004. Časopis bude i nadále vycházet dvakrát ročně.
Z obsahu druhého čísla: V rubrice Studie a eseje přináší časopis článek Miloše Havelky Co může znamenat „filozofie“ v tzv. „filozofii dějin“?!, Jaroslava Iry Dějiny politických pojmů: nové roviny, nové přístupy a nové otázky, Martina Nodla Mikrohistorie a historická antropologie a Daniely Tinkové „Čas nejistot” a kritický obrat. K diskusím ve francouzské historiografii na přelomu 20. a 21. století.
V rubrice Diskuse a rozepře polemizují mladí autoři Jaroslav Šulc, Jan Kypta a Jaroslav Jiřík s Dušanem Třeštíkem o jeho knize Mýty kmene Čechů. Do rubriky dále přispěli Marie Koldinská a Ivan Šedivý s příspěvkem Budoucí historici, učitelé, byznysmeni, novináři. Pro koho by měla být vysokoškolská výuka historie a Muriel Blaive s článkem Diskuse kolem knihy Françoise Mayer Češi a jejich komunismus.
V třetí části Recenze a reflexe jsou uveřejněny recenze závažných historických děl, které vyšly v nedávné době.

  • Nakladatel:
    Masarykův ústav AV ČR
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 192 stran, 14,5 × 20,5 cm, česky
  • Rozměry: 14,5 × 20,5 cm
  • Rok vydání:
    2004

Cena v obchodě: 88