Česká akademie

Kniha postihuje vývoj přední vědecké instituce v českých zemích a předchůdkyně dnešní Akademie věd ČR, České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění (od roku 1918 České akademie věd a umění), v letech 1890–1952 a zasazuje ji do kontextu vývoje vědy v českých zemích na konci 19. a v první polovině 20. století.
Publikace je doprovázena bohatým obrazovým materiálem.
Vznik České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění byl schválen českým zemským sněmem již 9. října 1888 a po dlouhých jednáních její činnost 23. ledna 1890 povolil i tehdejší císař František Josef I. Osobností, která stála v pozadí při jejím založení, byl architekt a stavitel Josef Hlávka (1831–1908) – právě on věnoval této instituci nemalé finanční a hmotné prostředky a stal se také jejím prvním prezidentem a prvním předsedou její IV. (umělecké) třídy.
Česká akademie (od roku 1980 působící pod jménem Česká akademie věd a umění) sdružovala nejvýznamnější české představitele přírodních i společenských věd a humanitních i uměleckých oborů. Společně s Královskou českou společností nauk, která existovala už od sklonku 18. století, a s dalšími nově založenými vědeckými společnostmi představovala v období první Československé republiky (1918–1938) nejvyšší vědeckou autoritu. V roce 2015 jsme si připomněli 125. výročí jejího vzniku.

  • Nakladatel:
    Academia
  • Popis: 1× kniha, česky
  • Rok vydání:
    2016

Cena v obchodě: 396