Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské tradici a jeho aplikace ve výtvarném umění se zvláštním zřetelem na Českou Republiku

Práce v krátkém úvodu popisuje motivaci autora k práci na projektu a stručně charakterizuje současný stav bádání k danému tématu. V další kapitole se věnuje použité metodice, kde jsou uvedeny stěžejní práce týkající se křesťanské ikonografie, které jsou metodicky směrodatné. Kapitola o pramenech ve stručnosti shrnuje pasáže z Písma svatého, z apokryfů, z patristiky, z byzantské a latinské středověké tradice, které o příbuzenských vztazích v širší rodině Páně pojednávají. Kapitola o sv. Příbuzenstvu v křesťanském umění ve zkratce naznačuje vývoj daného motivu. Pak následují kapitoly popisující jednotlivá díla v Praze, v Hradci Králové, v Chrudimi, v Častolovicích a v Doudlebech nad Orlicí.

  • ISBN:
    978-80-254-8814-0, EAN:
    9788025488140
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 36 stran, 14,7 × 21 cm, česky
  • Rozměry: 14,7 × 21 cm
  • Rok vydání:
    2010 (1. vydání)

Cena v obchodě: 253