Úpadek americké moci

Immanuel Wallerstein je jedním z nejtvořivějších a nejuznávanějších sociálních vědců dnešní doby. Jeho kniha – soubor esejů a přednášek z posledních let – nabízí sociologicky a historicky promyšlený pohled na současný světový vývoj a jeho pozadí. Autorův pohled na rozjitřený začátek 21. století se opírá o analýzu historického vývoje kapitalismu od jeho začátků v 15. století. Ta vychází z koncepce „světosystému“, kterou Wallerstein, žák Fernanda Braudela, vytvořil v 60. a 70. letech a která mu přinesla světový věhlas. Pokud jde o Spojené státy, Wallerstein hledá kořeny jejich nynějšího dominantního postavení v 70. letech 19. století, kdy USA v soutěži s Německem začaly přebírat roli vůdčí světové mocnosti po Velké Británii. Způsob, jakým Wallerstein plasticky popisuje a analyzuje trajektorii moderních dějin USA – od jejich vzestupu přes úspěchy ve dvou světových válkách až po vrchol jejich síly a vlivu v 50. a 60. letech dvacátého století a nynější začátek úpadku – je na mnoha místech strhující.
Wallersteinova kniha je důstojným protějškem známých prací Fukuyamových a Huntingtonových a implicitně také jejich kritikou z levicových pozic. České odborné i širší veřejnosti nabízí u nás neobvyklý, ale o to podnětnější pohled na soudobý svět a jeho klíčové problémy.

 • Nakladatel:
  SLON
 • ISBN:
  80-86429-44-X, EAN:
  9788086429441
 • Originál:
  The Decline of American Power. The U. S. in a Chaotic World
 • Překlad: Převrátil, Rudolf
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 286 stran, 14 × 20 cm, česky
 • Rozměry: 14 × 20 cm
 • Rok vydání:
  2005 (1. vydání)

Cena v obchodě: 158