Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686–1688 und 1696–1697

Edice francouzsko-německého deníku Ferdinanda ze Schwarzenberku (1652–1703) z let 1686–1688 a 1696–1697 nabízí unikátní písemné svědectví o každodenním životě u císařského dvora v poslední třetině 17. století, které pochází z pera jednoho nejvyšších dvorských úředníků. V jednotlivých poznámkách se rovněž objevují pasáže, jež dokreslují zákulisní atmosféru vzájemných vztahů mezi dvořany. Současně přináší četné informace o pisatelově politickém vlivu a účasti na jednání tajné konference i o velkých dějinných událostech, mezi něž je možné zařadit postupné vytlačování tureckých vojsk z Balkánského poloostrova, boje s francouzským králem Ludvíkem XIV., mírová jednání v Haagu, události v různých částech evropského kontinentu i vztah mezi oběma větvemi habsburského rodu – rakouskou a španělskou.
Stranou zájmu šlechtic neponechává ani reflexi rodinných záležitostí (problémy s výchovou potomků, tělesné neduhy, úmrtí tchána Jana Ludvíka II. ze Sulzu a převzetí jeho majetku, správa rodinného majetku).

 • Nakladatel:
  Nová tiskárna Pelhřimov
 • ISBN:
  978-80-7394-483-4, EAN:
  9788073944834
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 665 stran, 18,5 × 26,3 cm, německy, francouzsky
 • Rozměry: 18,5 × 26,3 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 439