Systémový přístup k modelování znalostí

V současné době jsou respektovány dva základní přístupy ke znalostem: produktový a procesní. Produktový přístup se zabývá znalostí jako objektem, který může být zachycen, formalizován a uchováván pro další použití. Procesní přístup se zabývá znalostí z hlediska jejího možného předávání v procesu učení a v širším slova smyslu celou oblastí řízení a sdílení znalostí. Kniha vytváří most mezi těmito dvěma přístupy. Využívá systémový přístup, aby sblížila technicky orientovaný, ale odosobněný produktový pohled na znalost a uživatelsky orientovaný, ale slabě formalizovaný procesní pohled na znalost. Kniha je určena zejména vědeckým pracovníků, kteří se zabývají výzkumem v oblasti znalostí. Čerpat z ní mohou také pracovníci, kteří ze zabývají získáváním znalostí a jejich řízením v organizacích.

Nowadays, two main approaches to knowledge are respected: product and process approach. Product approach deals with knowledge as an object that could be acquired, formalized and stored for its reuse. Process approach deals with knowledge from the viewpoint of its role in educational process and widely with whole areas of knowledge management and sharing. The book creates a bridge between such two approaches. It uses systems approach to bring technically-oriented but depersonalized product view of knowledge and user-oriented but weakly formalized process view of knowledge closer. The book will be best useful for scientific and research workers who deal with the knowledge topics as well as for the workers who deals with acquiring the knowledge and its management in organizations.

 • Nakladatel:
  Grafické studio Olga Čermáková
 • ISBN:
  978-80-86703-30-5, EAN:
  9788086703305
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 282 stran, 21 × 14,5 cm, anglicky
 • Rozměry: 21 × 14,5 cm
 • Rok vydání:
  2008

Cena v obchodě: