How to ask a professor: Politeness in Czech academic culture

Publikace se věnuje zdvořilostním strategiím, které volí čeští univerzitní studenti při kontaktu s fakultou. Kniha se věnuje i zdvořilosti v České republice, např. diglosii (kontextům, v nichž je užívána spisovná či obecná čeština), jmennému a zájmennému oslovování v české společnosti a české akademické sféře, formulování žádostí v češtině v kontrastu k angličtině a dalším jazykům. Kniha zahrnuje dvě studie týkající se studentských žádostí adresovaných fakultě, první se věnuje e-mailům obsahujícím žádost o informaci, druhá analyzuje dotazy zveřejněné na studentském informačním webovém fóru. Pozornost je věnována oslovování, úvodním a závěrečným formulím, míře přímosti vyjádření a gramatickým, lexikálním i dalším modifikačním prostředkům.

 • Nakladatel:
  Karolinum
 • ISBN:
  978-80-246-3090-8, EAN:
  9788024630908
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 126 stran, 18,1 × 23 cm, anglicky
 • Rozměry: 18,1 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 180