Gramatika latiny

Velice úspěšná moderní příručka belgického klasického filologa Dirka Panhuise, která byla opakovaně vydána v několika jazycích. Od tradičních latinských gramatik se kniha liší zejména důrazem na ucelený rozbor věty a jejích členů, který se zakládá spíše na syntaxi a sémantice než na morfologii a nejvýznamnější místo ve větě přisuzuje přísudku. Tomu slouží i přesně vymezená gramatická terminologie. Kniha není úzce spjata s některou určitou lingvistickou teorií, ale snaží se propojit tradiční poznatky s novým pohledem na latinský jazyk. Díky logickému uspořádání zkoumaných lingvistických jevů je výklad velice jasný a přehledný. Autor postupuje od abecedy a hláskosloví přes morfologii k syntaxi a sémantice věty a větných členů, v posledním oddílu knihy se zabývá slovosledem, stylistikou a teorií latinského verše.

 • Nakladatel:
  Academia
 • ISBN:
  978-80-200-2335-3, EAN:
  9788020023353
 • Překlad: Pultrová, Lucie
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 282 stran, 16 × 23,3 cm, česky
 • Rozměry: 16 × 23,3 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 538