Vladimír Fuka – Cesta labyrintem/ Journey into the Labyrinth

Na Vladimíra Fuku bychom po jeho emigraci do USA na konci 60. let málem zapomněli. Zpět do obecného povědomí jej vrací rozsáhlá monografie s mnoha barevnými reprodukcemi, precizně připravená Zdenkem Primusem. K nejznámější části Fukova díla patří stovky knižních obálek, úprav a ilustrací, které získaly mnoho cen u nás i v zahraničí. Ale Fuka byl také vynikající malíř a jeho volná tvorba byla dosud téměř neznámá. V padesátých letech vytvářel temně existenciální obrazy (cyklus Klaun), posléze byl ovlivněn estetikou bruselského stylu a v šedesátých letech si vytvořil osobitou grafickou zkratku, využívající černých kontur, kolorovaných jasnými barvami. V těchto dílech se neustále vrací jeho utkvělý symbol – labyrint – jako podobenství tehdejšího – a vlastně i současného – světa.

English
Vladimír Fuka almost fell into oblivion after his emigration to the United States at the end of the 1960s. He is brought back to public consciousness by a comprehensive monography with a lot of colour reproductions prepared by Zdeněk Primus. The best known part of Fuka’s work is created by hundreds of book covers, designs and illustrations that has been awarded many prizes both in the Czech Republic and abroad. However, Fuka was an outstanding painter as well, whose free-lance work remained almost unknown up to the present time. In the 1950s he created a number of gloomy existencial paintings (the ‘Klaun’ cycle). Then he was influenced by the Brussels style esthetics and in the 1960s he developed an original graphic short, using black contours coloured in bright colours. These works are dominated by Fuka’s fixed symbol – labyrinth – as an allegory of the world of those (and in fact of these, as well) days.

Deutsch
Vladimír Fuka wäre nach seiner Emigration in die USA Ende der 60-er Jahre beinahe vergessen worden. Das Ziel, ihn in allgemeines Bewußtsein zurückzubringen, setzt sich auch die umfangreiche Monographie mit vielen Farbreproduktionen, die Zdenek Primus präzise vorbereitete. Den bekanntesten Teil der Schöpfung Fukas stellen einige Hundert der Buchumschläge, -gestaltungen und -illustrationen, die viele Preise gewonnen haben, dar. Aber Fuka war auch ein ausgezeichneter Maler und seine freie Schöpfung war bisher fast unbekannt. In den 50-er Jahren schuf er düstere existentielle Bilder (Zyklus Der Klaun), später wurde er von der Ästhetik des Brüssel-Stils beeinflußt und in den 60-er Jahren kam er zu einer seltsamen graphischen Abkürzung, die mit schwarzen Konturen arbeitet, mit klaren Farben koloriert. In diesen Werken erscheint ein fixes Symbol des Labyrinths als eine Parabel der damaligen und auch der heutigen Welt immer wieder.

  • Nakladatel:
    Art et fact
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 248 stran, 21 × 26 cm, česky
  • Rozměry: 21 × 26 cm
  • Rok vydání:
    1999

Cena v obchodě: 225