Albert Schweitzer

OddělenídrobečekKrásná literaturadrobečekOsobnosti a osudydrobečekNeobyčejné osudy

Librarium Víta Kouřila

Šéfredaktor časopis Sedmá generace připravuje do každého čísla knihovničku právě vyšlých knih, které tématicky patří k zaměření časopisu, což je ochrana přírody, ekologie v nejšírším slova smyslu.

Cena v obchodě: 331