Moderní dějiny 19

První číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2011 zahajuje studie Niny Milotové, Kulturně-politické aktivity českého národního hnutí na Podřipsku v letech 1860-1914, která pojednává o propojení politického vývoje s kulturním životem české národní společnosti v jednom z významných regionů českých zemí a jeho významu pro celkovou českou politiku a kulturu v daném období. Další studie, jejímiž autory jsou Jan Čopík a Jaroslav Čmejrek, Lokální politické stranictví na českém venkově od sklonku 19. století do roku 1945 osvětluje změny politické orientace venkovského obyvatelstva v důsledku celkového sociálně-ekonomického vývoje moderní společnosti.
Následující studie Andreje Tótha, Zemská křesťansko-socialistická strana v Československu pod vedením hraběte Jánose Esterházyho v letech 1933-1935, popisuje aktivity významného politickém proudu maďarské menšiny v letech vyhrocujících se vnitřních poměrů a ohrožení mezinárodního postavení meziválečného Československa.
Potom studie Miroslava Šeptáka, Hledání Benešova nástupce. Zákulisí jmenování československého ministra zahraničí, sleduje vnitřní příčiny i mezinárodní okolnosti obsazení důležité funkce ministra zahraničí po zvolení Edvarda Beneše prezidentem ČSR.
Potom je zařazen příspěvek Jana Němečka a Jana Kuklíka, Sir Frederick Leith-Ross a pomnichovská půjčka Česko-Slovensku, který odhaluje zákulisí složitého vyjednávání o získání finanční půjčky pro překonání neblahých následků mnichovské dohody. Další studie Martina Marka, Z baťovského Zlína do světa: Směry transferu a kvalifikační kritéria přesouvaných baťovských zaměstnanců v letech 1838-1941, navazuje na předcházející práce autora, který se cílevědomě věnuje reakci vedení koncernu Baťa na změny vnitřní i mezinárodní situace v souvislosti s mnichovskou dohodou, okupací a následným vypuknutím druhé světové války. Závěrečná studie Jany Havlínové, Československý olympijský výbor v letech 1945-1948 a příprava letních olympijských her v Londýně 1948, se zabývá zajímavou problematikou z dějin sportu, jakou byla příprava a účast československých sportovců na první olympiádě po druhé světové válce, v poměrech převratné domácí a vyhrocující se mezinárodní situace.
V oddíle Materiály je zařazena esej Wolfganga Müllera-Funka, Die Lasten der Vergangenheit: Österreich und Tschechen im europäischen Kontext o složitém vyrovnávání se Čechů a Němců s problémy vzájemných vztahů v rámci evropských dějin. Číslo tradičně uzavírají informační oddíly: Kronika, v níž je zařazena vzpomínka na prof. Stanleye B. Winterse s jeho výběrovou bibliografií, a Recenze.

  • Nakladatel:
    Historický ústav AV ČR, v.v.i.
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 280 stran, 14 × 20 cm, česky
  • Rozměry: 14 × 20 cm
  • Rok vydání:
    2011

Cena v obchodě: 268