Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině

Hlavním cílem jazykové výuky by měla být v současné době pro absolventa vysoké školy schopnost připravit ústní referát a přednést jej na semináři či konferenci, obhájit v něm, případně v následné diskusi, vlastní názor a sestylizovat na jeho základě příspěvek do sborníku. Jen za této podmínky je možné prezentovat v zahraničí výsledky výzkumu českých odborných pracovišť tak, aby ?nezapadly?, nýbrž byly na mezinárodní úrovni dále rozvíjeny, případně finančně podpořeny. Kultivovaný, přesný a jednoznačný jazykový projev je žádoucí i pro prezentaci nejrůznějších projektů, které se předkládají k posouzení v písemné podobě a u nichž je nepostradatelná ústní obhajoba.
Tyto požadavky kladou vysoké nároky na práci učitele i studentů. Obě strany si musí být vědomy toho, že není zcela samozřejmé, že student, který poměrně dobře ovládá německou gramatiku a základní a odbornou slovní zásobu, také vhodně stylizuje a je schopen vystoupit před posluchače.

 • Nakladatel:
  Karolinum
 • ISBN:
  978-80-246-1910-1, EAN:
  9788024619101
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 232 stran, 14,4 × 20,4 cm, česky
 • Rozměry: 14,4 × 20,4 cm
 • Rok vydání:
  2011 (1. vydání)

Cena v obchodě: 160