Frekvenční slovník mluvené češtiny

Frekvenční slovník mluvené češtiny je vůbec první slovník svého druhu, představující autentickou mluvenou češtinu, která tu stojí v protikladu, často příkrém, k češtině spisovné a psané. Ukazuje, jak lidé skutečně mluví, tj. bez kodifikačních zásahů a deformací. Slovník vychází z Pražského mluveného korpusu, založeného na sociolingvisticky reprezentativních nahrávkách rozhovorů, který byl bohatě anotován slovnědruhově, gramaticky, valenčně a stylisticky a lemmatizován včetně lexémů víceslovných atd. Slovník ale také doprovází celý tento korpus s obslužným programem na připojeném CD, kde si uživatel může podle zájmu vyhledávat mnoho dalšího, a to především v autentickém kontextu, kde se daný skutečně výraz užívá. Nabízí se tu takto mimořádná možnost studia skutečného mluveného jazyka v kontextu včetně jeho statistického vyhodnocení, která až dosud k dispozici nebyla ani pro vědecké ani například pedagogické účely.

 • Nakladatel:
  Karolinum
 • ISBN:
  978-80-246-1425-0, EAN:
  9788024614250
 • Popis: 1× kniha, 1× CD, vázaná, 512 stran, 21 × 28,5 cm, česky
 • Rozměry: 21 × 28,5 cm
 • Rok vydání:
  2007 (1. vydání)

Cena v obchodě: 239