Encyklopedický slovník češtiny

První souhrné dílo o naší mateřštině představuje prostřednictvím odborných termínů jak češtinu v celé její mnohotvárnosti, tak dosavadní výsledky vědy (bohemistiky), která se jí zabývá. Slovník shrnuje a vykládá nejdůležitější otázky struktury a fungování naší mateřštiny a věnuje pozornost všem důležitým teoretickým koncepcím, které našli ohlas v české i zahraniční bohemistice a slavistice. Bere v úvahu jak mluvenou, tak psanou podobu češtiny včetně útvarů nespisovných, a to se zřetelem k její současné podobě i jejím dřívějším vývojovým fázím a praslovanskému původu.

 • Nakladatel:
  NLN – Nakladatelství Lidové noviny
 • ISBN:
  80-7106-484-X
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 604 stran, 17 × 23,5 cm, česky
 • Rozměry: 17 × 23,5 cm
 • Rok vydání:
  2002

Cena v obchodě: 297