Melancholie moderny: Alegorie, Vypravěč, Smrt

Kniha Melancholie moderny není souhrnnou monografií a nemá ambici představit estetickou/literární modernu v její komplexnosti. Tvoří ji soubor textů – dílčích sond, v nichž jde o průzkum umělecké imaginace literární moderny ve fázi melancholie, řečeno s W. Benjaminem. Teoretické dílo tohoto německého myslitele, literárního vědce a kritika je inspirativním metodologickým východiskem i fundamentem předkládané knihy. Vybrané aspekty a prvky Benjaminovy reflexe estetické moderny – vypravěč a smrt, alegorie a melancholie, móda a moderna, krize jazyka a mesianistický koncept jeho vykoupení – jsou nejen předmětem analýzy, ale především východiskem a jádrem zkoumání řeči a obraznosti moderny ve vybraných literárních textech první poloviny dvacátého století. Vedle autorů, jimž se věnoval již Benjamin (F. Kafka), je předmětem úvah v této knize především prozaické dílo R. Weinera. Z perspektivy těchto "Einzelgängerů", kteří si vůči jednotlivým směrům a proudům (programům a manifestům) literární moderny uchovávali jistou distanci, otevírá se specifický pohled na literaturu moderny, jenž může v jistém smyslu "korigovat" dodnes dominantní "avantgardní" perspektivu výkladu literárněhistorického vývoje, spoluutvářet jakousi paralelní,melancholickou modernu.

 • Nakladatel:
  Dauphin
 • ISBN:
  978-80-7272-167-2, EAN:
  9788072721672
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 400 stran, 12 × 20 cm, česky
 • Rozměry: 12 × 20 cm
 • Rok vydání:
  2009 (1. vydání)

Cena v obchodě: 223