Kulturní translace / Kulturelle Translationen / Translacje kulturowe

Příspěvky z mezinárodní studentské konference interFaces VII v červnu 2009 v Praze. Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní studentské konference Interfaces, která se konala v Praze v červnu 2009, shromažďuje příspěvky studentů ze tří univerzit (Karlovy univerzity v Praze, univerzity v Lipsku a ve Wrocławi). Téma kulturní translace jednotliví autoři pojednávají z pohledu lingvistiky, literární vědy, translatologie a didaktiky, ale zabývají se i širšími kulturně-historickými a uměleckými tématy. Těžiště sborníku přitom spočívá v příspěvcích lingvisticko-translatologických, hned několik příspěvků např. studuje problematiku překladu konkrétního syntaktického jevu do druhého jazyka. Pro většinu článků je charakteristická snaha nalézt mezioborový, mezijazykový či interkulturní přesah (v různých aspektech je zde konfrontována kultura česká, německojazyčná a polská). Texty jsou otištěny v češtině, němčině nebo polštině s jinojazyčným resumé, anglickým abstraktem a informacemi o autorech.

 • Nakladatel:
  Akropolis
 • ISBN:
  978-80-87310-10-6, EAN:
  9788087310106
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 304 stran, 14,5 × 20,5 cm, česky, anglicky, německy, polsky
 • Rozměry: 14,5 × 20,5 cm
 • Rok vydání:
  2010 (1. vydání)

Cena v obchodě: 585