Omniscript – Všechna písma světa

Kniha Omniscript je první publikací na našem trhu, která přehlednou strukturovanou formou představuje všechna důležitá písma používaná v současnosti i v historii. Čtenář s touto publikací dostává poprvé do rukou skutečně kompletní přehled abeced, který je ale zároveň přehledný a stručný, neboť každé písmo má v publikaci vyhrazeny dvě strany. Další výhodou je pevná struktura prezentace každého písma, skládající se z jeho stručné historie, kompletní abecedy, ukázky souvislého textu, popisu hlavních rysů písma a seznamu národů, které dané písmo používají. Obsah knihy je kompletním výčtem všech skupin písem, do kterých jsou poté zařazeny konkrétní abecedy. Čtenář je zde postupně seznámen s abecedami, abjadami (souhláskovými písmy), abugidami (slabičnými písmy), logografickými (obrázkovými) písmy, ostatními komunikačními systémy, abecedami umělými, magickými a nerozluštěnými. Cílovou skupinou této knihy jsou tedy grafici, typografové, lidé zabývající se kaligrafií, písmomalíři, cestovatelé do oblastí, kde se používají ne-latinková písma, lingvisté a všichni čtenáři se zájmem o problematiku písem a abeced.

  • Nakladatel:
    Argo
  • Popis: 1× kniha, neurčeno, česky
  • Rok vydání:
    2013

Cena v obchodě: