Reflexe č.40

Časopis pro filosofii a theologii.
Z obsahu:
Studie:
Pavel Kouba, Hranice přítomnosti
Ivan Landa, Jednota dvou přirozeností. Hegel a Symbolum Chalcedonense
Jindřich Veselý, Mýtus v myšlení Jana Patočky v době druhé světové války
Texty:
Jan Frei, Úvod k Patočkově Studii k pojmu světa
Jan Patočka, Studie k pojmu světa (výbor)
Diskuse:
Martin Ritter, Nitro a jeho základ. Pokus o shrnutí diskuse k Patočkovým válečným rukopisům

Recenze:
Radek Chlup, Proklos (F. Horáček)
Tomáš Machula, Causa efficiens (E. Jindráček)
Petr Glombíček – James Hill (vyd.), Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy (M. Tomeček)
Jan Kuneš – Martin Vrabec (vyd.), Místo fenomenologie ducha v současném myšlení (T. Matějčková)
Theodor W. Adorno, Minima moralia (J. Tříska)
Karel Novotný (vyd.), Co je fenomén? (T. Koblížek)
Tomáš Marvan, Otázka významu (E. Šťastná)
Vojtěch Kolman, Filosofie čísla (Š. Holub)

  • Nakladatel:
    Oikoymenh
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 157 stran, 13 × 20 cm, česky
  • Rozměry: 13 × 20 cm
  • Rok vydání:
    2011 (1. vydání)

Cena v obchodě: 99