Leibnizova metafyzika

Soubor studií z posledních dvaceti let poskytuje úvod do klíčovýchtémat Leibnizovy metafyziky a ontologie, načrtává spektrum moderníchbadatelských přístupů v anglické, německé i francouzské jazykové oblasti, zařazuje Leibnize do kontextu soudobého myšlení (Locke, Malebranche, hermetická filosofie) a v neposlední řadě vytváří obsáhlou antologii z filosofického díla, které je proslulé svou rozdrobeností, žánrovou šíří, vícejazyčností a obtížnou dostupností. Sestavil M. Pokorný.

  • Nakladatel:
    Oikoymenh
  • Popis: 1× kniha, neurčeno, česky
  • Rok vydání:
    2013

Cena v obchodě: 188