Ordenshistoriographie in Mitteleuropa – Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit.

Sborník je již druhou publikací v řadě Monastica Historia a zaměřuje se na řádovou historiografii, i když jednotlivé stati mnohdy mají zajímavé tematické přesahy. Předkládá výsledky výzkumů rakouských, českých a polských badatelů, kteří se dlouhodobě zabývají řeholním prostředí středoevropského prostoru. Čtyři tematické okruhy se dotýkají různých aspektů řádové historiografie od její identifikační a komemorační funkce až po její přínos po kulturní historii a specifické rysy jednotlivých řádů. Časově se sborník zaměřuje především na baroko, které představuje pro historiografii dobu velkého rozkvětu. Příspěvky se týkající se širokého spektra církevních řádů umožňují srovnání situace v různých zemích, hledání rozdílů, ale i shodných vývojových linií. Zastoupeny jsou studie materiálové, analytické, esejisticky orientované, popisné i ty, které aplikují moderní metodologické podněty.

 • Nakladatel:
  Historický ústav AV ČR, v.v.i.
 • ISBN:
  978-3-901863-48-6, EAN:
  9783901863486
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 382 stran, 14,8 × 21 cm, německy
 • Rozměry: 14,8 × 21 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 448