Kuděj 2014/1

Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, který vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o multidisciplinární pojetí kulturních dějin v širokém vymezení. Články mohou pokrývat jak teorii, tak metodologii vědy, nebo se zabývat konkrétní problematikou. Časový záběr sahá od pravěku až po soudobé dějiny. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, ankety, zprávy o významných akcích apod. Časopis vydává Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.

  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 140 stran, 17,5 × 25 cm, česky
  • Rozměry: 17,5 × 25 cm
  • Rok vydání:
    2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: