Umění 3/2013

Časopis pro umění, který šestkrát ročně vydává Ústav dějin umění AV ČR.
Z obsahu:
Články
Barbora Klipcová – Petr Uličný
Domenico Pugliani: A New Face in the History of Wallenstein Palace in Prague
Domenico Pugliani a nová tvář dějin Valdštejnského paláce v Praze
Jindřich Vybíral
Ohmann versus Grisebach. Der Streit um das Urheberrecht im Jahre 1897
Ohmann versus Grisebach. Spor o autorské právo v roce 1897

Radmila Veselá
The Battle over Modern Architecture. Auguste Perret versus Le Corbusier – Le Corbusier versus Karel Teige
Bitevní pole: moderní architektura. Auguste Perret versus Le Corbusier – Le Corbusier versus Karel Teige

Zprávy
Ivo Hlobil
Der spätgotische Turmwächter des Altstädter Turms der Karlsbrücke. Neue Fragen einer einzigartigen Statue
Pozdně gotický Věžník Staroměstské věže Karlova mostu. Nové otázky unikátní sochy

Archiv
Tibor Nemeš
Víra v nevyhnutelnost. Karel Teige a geneze minimálního obydlí
Faith in Inevitability: Karel Teige and the Genesis of Minimum Dwellings

Karel Teige
Osada Baba v Praze. Výstavní kolonie Svazu čs. díla
Baba in Prague. An Exhibition Colony by the Czechoslovak Werkbund

Recenze
Kateřina Kubínová
Aleš Mudra, Ecce panis angelorum. Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300–1620)

Hubert Guzik
Rostislav Švácha (ed.), Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012
Elizabeth Clegg
Petr Wittlich, Czech Modern Painters 1888–1918

Peter Vergo
Helena Musilová – Markéta Theinhardt – Pierre Brullé (eds), František Kupka: The Road to Amorpha. Kupka’s Salons 1899–1913

  • Nakladatel:
    Ústav dějin umění Akademie věd
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 308 stran, 20,9 × 29,7 cm, česky
  • Rozměry: 20,9 × 29,7 cm
  • Rok vydání:
    2013

Cena v obchodě: 269