Kultura. Estetično. Umění

Kniha zahrnuje soubor teoretických studií, literárních analýz, vysokoškolských přednášek a encyklopedicky koncipovaných hesel českého estetika Dušana Prokopa. Polovina zde zahrnutých statí nebyla doposud publikována. V textech jsou teoreticky i metodologicky analyzovány a objasněny klíčové pojmy estetiky, umění a teorie kultury – klasičnost, klasické a klasika, umělecké dílo a artefakt nebo kopie a originál. Zvláštní pozornost Prokop věnuje původu, vývojovým proměnám a etymologii pojmu kultura, včetně jeho různých významových dimenzí a funkcí, které vypovídají o jeho polysémantičnosti. Za integrující bázi předkládaných teoretických studií Dušana Prokopa lze označit vymezení sítě pojmů a kategorií jako gnoseologických konstruktů umožňujících analyticky a interdisciplinárně zkoumat kulturu a umění. Texty navíc představují cenný doklad intelektuálního vývoje vědce, a jeho postupný přechod od filozofie ideologicky ovlivněné dobovým marxismem k přístupům rozvíjeným západní filozofií a kulturní antropologií.

 • Nakladatel:
  Malá Skála
 • ISBN:
  978-80-86776-12-5, EAN:
  9788086776125
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 400 stran, 13,6 × 22 cm, česky
 • Rozměry: 13,6 × 22 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 369