Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let (1600–1610)

Korespondence rytíře Šťastného Václava Pětipeského představuje mimořádně bohatý soubor písemností k prohloubení studia sociálních, hospodářských i vojenských dějin sklonku předbělohorské doby. Následující stať pojednává o nejvýraznějších oblastech, jež přibližují každodenní život sledovaného rytíře od jeho výchovy, přes přijetí role osiřelého správce zděděných statků, prvních válečných zážitků a budování společenských vazeb, růstu jeho úřednické kariéry v zemských a nakonec také dvorských úřadech, rozporuplnou účast ve stavovském povstání až k osudům omilostněného konvertity, který nakonec dosáhl částečně společenské rehabilitace.
Tento díl edice přímo navazuje na korespondenci rytířova otce Albrechta Pětipeského, kterou v předcházejícím svazku zpracoval Petr Mareš.

 • Nakladatel:
  Nová tiskárna Pelhřimov
 • ISBN:
  978-80-7394-544-2, EAN:
  9788073945442
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 604 stran, 18 × 26,3 cm, česky
 • Rozměry: 18 × 26,3 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 268