Jako pták v kleci

5. svazek je obdobně jako další svazky této řady komentovanou antologií primárních písemných pramenů z prostoru starověké Syropalestiny, tentokrát tzv. “epigrafiky”. Kniha je rozdělena do čtyř chronologických částí, přičemž nejstarší zde pojednané texty pocházejí z rané doby bronzové, zatímco nejmladšími nápisy jsou ty, jež byly sepsány až v době železné a které zde tvoří většinu. Právě levantské státy doby železné byly vystaveny tlaku velmocí z Východu (Asyřané, Babylóňané) a „jako pták v kleci“ si tak mohl připadat i poslední aramejský král Resín, kterého uvěznil v Damašku asyrský panovník Tiglatpilesar III. a stejně tak uvěznil „jako ptáka v kleci“ asyrský král Sinacherib v Jeruzalémě judského krále Chizkijáše.

 • Nakladatel:
  Oikoymenh
 • ISBN:
  978-80-7298-451-0, EAN:
  9788072984510
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 290 stran, 14,3 × 21,1 cm, česky
 • Rozměry: 14,3 × 21,1 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 223