Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum

Kniha je pokusem o co nejkomplexnější charakteristiku specifického pramene – štambuchů či alb amicorum – jako kulturně historického fenoménu raného novověku. Podává přehled dosavadního zpracování, informuje o vzniku památníků, přináší jejich typologii, sleduje vztah k tištěným knihám a přibližuje je jako prostředek sebeprezentace jak jejich držitelů, tak zapisovatelů. Charakterizuje také jejich obsahovou stránku, informuje o tzv. ženských památnících i dalším vývoji alb v 19. a 20. století.

 • Nakladatel:
  Historický ústav Filozofické f
 • ISBN:
  978-80-7040-976-3, EAN:
  9788070409763
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 562 stran, 21 × 14,5 cm, česky
 • Rozměry: 21 × 14,5 cm
 • Rok vydání:
  2007 (1. vydání)

Cena v obchodě: 208