Ad fontes

Jako první svazek ediční řady Acta Romana Bohemica vyšla kolektivní monografie, na níž se podílelo 13 odborníků dlouhodobě zpracovávajících prameny italských a vatikánských archivů a knihoven. Kniha podává přehled o vývoji českého bádání, zahájeného roku 1837 Františkem Palackým, pokračujícího Českou historickou expedicí na přelomu 19. a 20. století a Československým historickým ústavem v Římě v meziválečném období a rozvíjeného v současnosti Českým historickým ústavem v Římě, znovuzaloženým roku 1994. V jednotlivých kapitolách se podrobně zabývá hlavními výzkumnými a publikačními úkoly – vydáváním řady Monumenta Vaticana k dějinám pozdního středověku, edicí nunciaturních zpráv k 16.-17. století, jezuitskými prameny pro 16.-18. století, písemnostmi k dějinám vztahů Československa a českých zemí k Itálii a Vatikánu ve 20. století, stejně jako soupisem bohemikálních rukopisů a pozoruhodnou sondou do dějin papežských a světových financí v době Urbana VIII. Rozsáhlá bibliografie eviduje knihy a další studie, které vznikly za uplynulých dvacet let v prostředí Českého historického ústavu v Římě a obohatily českou i evropskou historiografii.
Monografie je opatřena důkladným poznámkovým aparátem, rejstříky a obsáhlými souhrny v italštině a angličtině.

 • Nakladatel:
  Historický ústav AV ČR, v.v.i.
 • ISBN:
  978-80-7286-251-1, EAN:
  9788072862511
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 220 stran, 15,5 × 22 cm, česky
 • Rozměry: 15,5 × 22 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 356