Koncepty, teorie a měření kvality života

Kniha je pojata jako komplexní pohled na problematiku kvality života, jak se obsahově a metodicky měnila od poloviny 20. století do dnešní doby. Podává přehled základních informačních a datových zdrojů k danému tématu, jakož i institucí a nejvýznačnějších osobností, které se tímto tématem zabývaly nebo zabývají. Věnuje se rovněž vzájemnému porovnání řady existujících definic kvality života. Kniha vyúsťuje do představení existujících teorií a modelů kvality života a do poměrně rozsáhlého přehledu možností operacionalizace, stávajících způsobů měření a používaných indikátorů.
V návaznosti na celý předchozí text autorka v závěru představuje vlastní terénní výzkum kvality života Pražanů a jeho nejzajímavější výsledky. Práce je doplněna obsáhlým přehledem literatury k tématu kvality života.

 • Nakladatel:
  SLON
 • ISBN:
  978-80-7419-106-0, EAN:
  9788074191060
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 239 stran, 15 × 23 cm, česky
 • Rozměry: 15 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2013

Cena v obchodě: 261