Cvičení pro rozvoj čtení

Průpravná zábavná cvičení pro vytváření správných návyků při čtení, k tříbení rozlišovacích schopností, k rozvoji paměti a fonematického vnímání. Při řešení úkolů dochází k propojování procesu čtení s osvojováním nových poznatků z oblasti zeměpisu, přírodovědy, literatury. Cvičení jsou vhodná pro domácí přípravu na vyučování i k obohacení výuky podle rámcových vzdělávacích programů. Svým zaměřením do oblasti stimulace okulomotorických pohybů je tato publikace ojedinělá a od jiných cvičení se liší motivační složkou.Kniha je určena dětem od 7 let, zejména začínajícím čtenářům a dětem se specifickými poruchami učení, rodičům, učitelům.Mgr. P. Svoboda, Ph.D., působí na PedF UP v Olomouci. Zabývá se speciálněpedagogickou diagnostikou a reedukačními technikami pro nápravu očních pohybů u dětí se specifickými poruchami učení. Je autorem Zábavných cvičení pro rozvoj čtení (Portál, 2004).

 • Nakladatel:
  Portál
 • ISBN:
  978-80-262-0196-0, 978-80-7367-396-3, EAN:
  9788026201960
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 56 stran, 20 × 29,5 cm, česky
 • Rozměry: 20 × 29,5 cm
 • Rok vydání:
  2008 (1. vydání)

Cena v obchodě: 131