Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy

Publikace se pokouší především o vylíčení různých, někdy i zdánlivě okrajových okolností vzniku a průběhu činnosti spolku, tak jak je odráží zejména dobová korespondence, zdaleka nevyčerpává všechny historické okolnosti a zejména teoretické aspekty fenoménu zvaného „Brněnský Devětsil“. Spolu s výstavou je prvním pokusem o shrnutí dosavadních poznatků o tomto tématu a jejich doplnění o informace získané především z archivních materiálů. A to zejména z pozůstalosti dvou hlavních protagonistů spolku – Artuše Černíka a Jaroslava B. Svrčka.
Druhý příspěvek naší publikace, z pera Lucie Česálkové, je věnován problematice filmu, a to i v širších časových souvislostech. Toto specifické téma bylo zvoleno pro dílčí studii z toho důvodu, že právě otázky spojené s teoriemi a oceňováním filmového umění, počátky filmové kritiky i liberalistickými filmovými snahami se nám jevily pro činnost Brněnského Devětsilu nejvíce charakteristické.

 • Nakladatel:
  Moravská galerie v Brně
 • ISBN:
  978-80-7027-276-3, EAN:
  9788070272763
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 276 stran, 16,4 × 23 cm, česky
 • Rozměry: 16,4 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 357