Pohádky – B. Němcová

Tato publikace z ediční řady Povinná školní četba představuje nové moderní pojetí literární gramotnosti, které je vyzkoušené v několika evropských zemích a přineslo velice pozitivní výsledky.

Kniha vede žáky k systematické práci s textem, čímž rozvíjí jejich představivost a učí je orientovat se v příběhu, aby si uvědomili, jaký je hlavní hrdina a kdo jsou vedlejší postavy, kde se děj odehrává a co je důležité pro vývoj děje.

Jednoduché úkoly za každou pohádkou prověří, do jaké míry dítě knížku četlo, ale hlavně jak pozorně.

Žák či student se naučí vnímat nejen obsah pohádky (knížky), tedy vlastní příběh, ale i jeho další roviny – práci autora s jazykem i „poslání" díla, které často bývá ukryto za vlastní příběhovou rovinou.

Kniha podněcuje děti k zamyšlení o poučení z příběhu a učí je metodicky pracovat se slovníkem a internetem při vyhledávání neznámých slov, čímž rozvíjí jejich slovní zásobu.

Cílem této knihy je nenásilnou a zábavnou formou dítěti ukázat, že čtení povinné četby není jen o opsání zápisu do čtenářského deníku z internetu, ale že i zdánlivě nudná četba s odrazujícím přívlastkem „povinná“ může být zábavná.

 • Nakladatel:
  Pierot
 • ISBN:
  978-80-7353-115-7, EAN:
  9788073531157
 • Ilustrace: Vilgusová, Hedvika
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 104 stran, 11,6 × 16,5 cm, česky
 • Rozměry: 11,6 × 16,5 cm
 • Rok vydání:
  2008 (1. vydání)

Cena v obchodě: 221