Nietzsche

Kniha se zamýšlí jednak nad jednotou pěti základních výrazů Nietzschovy metafyziky (vůle k moci, nihilismus, věčný návrat téhož, nadčlověk, spravedlnost), jednak je ve své druhé části úvodem do filosofie, a to prostřednictvím Heideggerova výkladu básníka Hölderlina a myslitele Nietzscheho. Takto se Heidegger dostává k vlastnímu pojetí skutečného myšlení. V knize se vyměřuje podstata myšlení, čímž se ozřejmuje dokonce básnění samo. Otevírá se tak možnost pohlédnout kriticky na základní pojmy západní metafyziky.

 • Nakladatel:
  Oikoymenh
 • ISBN:
  978-80-7298-208-0, EAN:
  9788072982080
 • Popis: 1× kniha, česky
 • Rok vydání:
  2015

Cena v obchodě: 142