Psychodidaktika

Procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Jejich zákonitosti je však nutné poznat a naučit se je efektivně využívat v pedagogické praxi. Moderní publikace zkušených pedagogů analyzuje mechanismy a typy paměti, fyziologické faktory, které ovlivňují proces zapamatování, vztah mezi pamětí a učením. Dále se autoři zabývají styly učení, problematikou individuální charakteristiky učícího se jedince a didaktickou rekonstrukcí (didaktická transformace učiva, přibližování vnitřních poznatkových systémů učícího se jedince k aktuálnímu stavu poznání). Podstatná část knihy je věnována metodám efektivního učení a vyučování a jejich praktickému využití. Publikace je určena především studentům pedagogických oborů, učitelům a všem zájemcům o efektivní učení.

 • Nakladatel:
  Grada
 • ISBN:
  978-80-247-3341-8, EAN:
  9788024733418
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 208 stran, 14,4 × 20,7 cm, česky
 • Rozměry: 14,4 × 20,7 cm
 • Rok vydání:
  2011

Cena v obchodě: 229