Latinské proklínací tabulky na území římského impéria

Monografie je určena klasickým filologům, historikům, religionistům, archeologům a všem zájemcům o tyto obory.
Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defixe, jejichž produkce je na území Římské říše doložena od konce 2. století před Kristem zhruba do konce 4. až počátku 5. století po Kristu.
Do korpusu analyzovaných textů (309) byly zařazeny také nově publikované texty nalezené v Mohuči, Římě a Aquinku, které nebyly publikovány v novém Korpusu latinských defixí od Aminy Kroppové (2008).
Práce sleduje výskyt, rozvoj a šíření latinské proklínací tradice v jednotlivých provinciích na území Římského impéria, přináší české překlady a interpretace těchto „magických“ latinských textů a snaží se postihnout specifické, geograficky či kulturně historicky podmíněné zvláštnosti textů kleteb i proseb o spravedlnost, zmapovat rozšíření typů kleteb a proklínacích formulí, kategorizovat cíle pisatelů, zachytit případné vývojové tendence, vzájemné ovlivňování a vlastní adaptace středomořského magického dědictví, zvláště v odlehlejších oblastech.
Předmětem analýzy v této práci jsou dále odlišnosti a shodné prvky textů kleteb a proseb o spravedlnost.

 • Nakladatel:
  Host
 • ISBN:
  978-80-7294-681-5, EAN:
  9788072946815
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 443 stran, 15,9 × 23 cm, česky
 • Rozměry: 15,9 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 227