Historický místopis země Moravskoslezské

Kniha podává dějiny měst, městeček, vesnic a osad i zaniklých sídlišť na Moravě a ve Slezsku s uvedením příslušných historických pramenů a literatury, s podrobnými seznamy a rejstříky. Obsahuje mimo jiné i odkazy na listinné doklady o změnách držby nemovitostí, např. o pozemkové reformě feudálních panství po vzniku republiky, s rozsahem majetkového záboru, s přesunem vlastnictví místního průmyslu a se vznikem zbytkových statků; též jsou uváděny proměny německého osídlení a události z dějin Židů v příslušném místě. Nezaujatě podává důkazní materiály právního charakteru pro restituční spory, neboť kniha vyšla v roce 1938 před konfiskacemi za nacismu a před vyvlastňováním vycházejícím z Benešových dekretů i z dalšího znárodňování po r. 1948. Publikace patří k nejcitovanějším, a to jak v dílech encyklopedického charakteru, tak v analytických studiích, ale i v jubilejních monografiích obcí. Tato obsáhlá práce z pera předního moravského badatele je základní příručkou pro odborníky i širší veřejnost zajímající se o minulost studovaného místa či regionu.

 • Nakladatel:
  Academia
 • ISBN:
  80-200-1225-7, EAN:
  9788020012258
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 1148 stran, 15,5 × 23 cm, česky
 • Rozměry: 15,5 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2004 (2. vydání)

Cena v obchodě: 531